Skrytka bankowa – zasady działania

Home  /   Skrytka bankowa – zasady działania
Skrytka bankowa – zasady działania

Skrytka bankowa to przydatna opcja, szczególnie dla posiadaczy cennej biżuterii, dzieł sztuki lub dużej ilości pieniędzy. Korzystanie z takiej skrytki to koszt około kilkuset złotych rocznie. Pomimo, że w Polsce nie jest to popularny sposób przechowywania kosztowności, to skrytka pocztowa znajduje się w ofercie kilku banków na polskim rynku. Jak dokładnie działa taka skrytka bankowa?

Co można przechowywać w skrytce bankowej?

Skrytka bankowa - zasady działania
Skrytka bankowa – zasady działania

Przed rozpoczęciem korzystania ze skrytki, podpisaniem umowy i wniesieniem opłaty za użytkowanie, należy określić wielkość schowka, aby dostosować go do indywidualnych potrzeb. Skrytka bankowa jaką można wynająć może być umocowana na stałe w skarbcu i posiadać dwa oddzielne zamki, ale może to być także przenośna metalowa kasetka wyposażona w zamek pojedynczy lub podwójny. Banki zazwyczaj mają do zaoferowania skrytki w kilku rozmiarach, różnią się one od siebie wysokością, którą może sięgać od 6 do 60 cm. Umowa, oraz regulamin, jaki podpisuje osoba wynajmująca skrytkę, ściśle określają przedmioty, które mogą być przechowywane w jej wnętrzu. Dozwolone jest trzymanie np. papierów wartościowych, biżuterii, dzieł sztuki, ważnych dokumentów, metali szlachetnych, pamiątek rodzinnych oraz innych drobnych przedmiotów o dużej wartości, np. znaczków lub monet. W skrytkach nie można natomiast przechowywać: substancji radioaktywnych i wybuchowych, narkotyków, przedmiotów, które mogą ulec zepsuciu, a także rzeczy zdobytych na drodze przestępstwa, np. kradzieży. Jeżeli klient podejmie próbę umieszczenia takich przedmiotów w skrytce bankowej to musi liczyć się z tym, że będzie stanowić to podstawę do rozwiązania umowy. Jednak aby do tego doszło pracownik banku musi przyłapać posiadacza skrytki na umieszczaniu zakazanych przedmiotów, co w praktyce jest trudne, gdyż klient musi przebywać samotnie zarówno podczas napełniania jak i opróżniania skrytki. 

Kto może zostać właścicielem skrytki?

Skrytka bankowa jest to usługa dostępna zarówno dla osób fizycznych, jak i dla osób prawnych, a także dla jednostek organizacyjnych, które nie posiadają osobowości prawnej. W celu założenia skrytki w danym kraju należy posiadać ważny dowód osobisty. W takim przypadku co z nierezydentami? Rozwiązanie to jest także dostępne dla osób, które nie mieszkają na stałe w danym kraju. Do założenia skrytki w takim wypadku potrzebny jest jedynie ważny paszport. Istotną kwestią jest fakt, że umowa najmu może być podpisana przez więcej niż jedną osobę, tak samo jak ma to miejsce w przypadku rachunków osobistych. Ustanowienie pełnomocnictwa do skrytki bankowej następuje w formie pisemnej, a do uwierzytelnienia podpisu ewentualnej osoby trzeciej konieczna jest obecność notariusza lub pracownika banku. Po spisaniu umowy zarówno pełnomocnik, jak i współposiadacz, mogą samodzielnie i w pełni dysponować zawartością skrytki. Po śmierci właściciela zawartość sejfu przekazywana jest spadkobiercom, zgodnie z pozostawionym testamentem. Jak widać wynajęcie depozytu jest bardzo proste i szybkie, jednak usługa ta nie jest jeszcze szeroko dostępna w Polsce. 

Jak wygląda korzystanie ze skrytki?

Po zawarciu umowy z bankiem właściciel otrzymuje klucz do skrytki bankowej. Drugi klucz przechowywany jest w banku, jednak nie da się tylko przy jego pomocy otworzyć depozytu. Aby otworzyć skrytkę należy posiadać jednocześnie oba klucze, tak więc zawsze przy otwarciu obecny jest jeden z pracowników banku. Każdorazowe otwieranie skrytki jest odnotowywane i pozostaje po nim ślad w postaci dokumentów, które potwierdzają fakt tego zdarzenia. Bank nie ma w swoim posiadaniu duplikatu klucza przekazanego dla klienta. W sytuacji, gdy najemca zgubi posiadany klucz musi liczyć się z koniecznością wezwania ślusarza, który zniszczy zamek lub rozpruje sejf. W tym wypadku właściciel skrytki zostaje oczywiście obciążony kosztami usług ślusarskich oraz kosztami zniszczonej skrytki bankowej. 

Czy bank może otworzyć skrytkę bez zgody właściciela?

Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami, bank ma prawo do udostępniania zawartości skrytki odpowiednim organom, jeżeli przeciwko najemcy toczy się postępowanie karne. Tak więc skrytka bankowa może zostać udostępniona np. Straży Granicznej, Policji, Służbie Celnej, prokuraturze, ABW oraz CBA. W sytuacji, kiedy przeciwko właścicielowi skrytki toczy się postępowanie egzekucyjne w stosunku do jego majątku, wtedy dostęp do jego skrytki bankowej otrzyma także komornik. Jednak nie tylko wymienione organy mogą otworzyć skrytkę bez zgody najemcy. Takie uprawnienia posiada także bank, jednak może z nich skorzystać tylko w sytuacji, gdy minie okres umowy najmu, a nie została uiszczona odpowiednia opłata pozwalająca na przedłużenie korzystania ze skrytki bankowej. W tym wypadku bank zażąda oddania kluczy i otworzy skrytkę bez wiedzy właściciela, a jej zawartość włoży do depozytu. Dodatkowo bank ma prawo do zablokowania dostępu do skrytki, jeżeli będzie opierał się na postanowieniu sądu, prokuratora lub też Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej.