Księgowość

Home  /   Księgowość
Księgowość

Samodzielne prowadzenie działalności wymaga dyscypliny i konstruktywnej samokrytyki, jednak każdemu przedsiębiorcy sen z powiek może spędzać pełna księgowość. Czym jest i na czym polega dowiesz się z tego artykułu, a także spróbujemy wywnioskować czy to dobry pomysł, aby samodzielnie zająć się księgowością w naszej firmie.

Zacznijmy od wiedzy fundamentalnej, a więc czym jest sama księgowość, jako pojęcie ogólne. Jest to element rachunkowości lub inaczej mówić rachunkowość rejestracyjna. W tym przypadku polega ona na udokumentowaniu i rejestracji wszystkich zdarzeń gospodarczych, które powodują ruch gotówki w naszej firmie, a także mają wpływ na jej majątek. Jak przedsiębiorcy jesteśmy zobowiązani do takiego właśnie dokumentowania naszego majątku i poczynań finansowych naszej firmy, dzięki czemu rozliczamy się z podatków. Krótko nadmienię, że mamy do wyboru prowadzenie działalności uproszczonej oraz temat rzeka, czyli tzw. pełna księgowość.

Zobacz także:

O tyle o ile uproszczona jest rzeczywiście prosta, a jej prowadzenie nie wymaga od nas wielkiego doświadczenia, o tyle już pełna księgowość jest przez niektórych uważana za mega skomplikowaną i nie do przeskoczenia bez biura czy księgowego. Wcześniej wspomniałem, że księgowość jest elementem rachunkowości, więc dla jasności i potomnych wyjaśnię, że w jej skład wchodzą również rachunek kosztów oraz sprawozdawczość finansowa. Rachunek kosztów to po prostu wnikliwa kalkulacja, analiza i ewidencja kosztów. Sprawozdawczość natomiast są to wszelkie informacje i dane na temat efektów działalności finansowej lub majątkowej. No dobrze, wróćmy już do samej księgowości i tezy, że to właśnie my, jako przedsiębiorcy sami ją sobie prowadzimy. Wiąże się to z masą elementów, o których będziemy musieli sami pamiętać. Tak, więc jeżeli nasze dochody nie przekroczyły dwóch milionów euro (w przeliczeniu na złotówki) i spełniamy wszystkie powyższe warunki, wówczas możemy wybrać jedną z trzech form opodatkowania.

Pierwsza z nich to karta podatkowa, której korzysta niewielka liczba przedsiębiorców. Polega ona na odprowadzaniu do urzędu skarbowego określnej kwoty podatku, przy czym kwota ta jest ustalana przez naczelnika danego urzędu skarbowego. Przy obliczaniu kwoty takiego podatku bierze się pod uwagę zakres naszej działalności, liczbę pracowników czy chociażby liczbę mieszkańców miejscowości, w jakiej prowadzimy działalność. Warto pamiętać, że jeżeli chcemy skorzystać z tak owej karty to musimy prowadzić działalność gospodarczą wymienioną z artykułu 23.1 Ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Księgowość
Księgowość

Drugą opcją jest ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, tutaj mamy do czynienia z określoną stawką podatku, której wysokość jest zależna od rodzaju naszej działalności gospodarczej. Krótko ujmując podatek, jaki przyjdzie nam zapłacić obliczany jest na bazie naszego dochodu. Należy jednak dodać, że możemy skorzystać z tej opcji pod warunkiem, że nie przekroczymy limitu 250 tysięcy euro za rok poprzedni.

Ostatnią formą opodatkowania jest księga przychodów i rozchodów. Podatek płacony jest od osiągniętych dochodów, przy czym dochód rozumiany jest, jako przychód pomniejszony o koszty. Co więcej, jeżeli podatek nie wyjdzie do zapłaty to nie my, jako przedsiębiorcy nie musimy tego zgłaszać. Wcześniej wspomniałem o czymś takim jak pełna księgowość. Otóż, jeżeli zdecydujemy się przekształcić naszą działalność w spółkę akcyjną, z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółkę komandytową musimy przejść na pełną księgowość.

Ponadto pełna księgowość https://www.wiol.com.pl obowiązuje przedsiębiorców, których przychód netto ze sprzedaży produktów i operacji finansowych przekroczył dwa miliony euro (w przeliczeniu na złotówki). Możliwe, że troszkę Cię zamotałem, więc krótko podsumowując, jeżeli przekroczymy wyżej wspomnianą kwotę lub będziemy prowadzić wyżej wymienioną spółkę to wówczas obowiązuje nas pełna księgowość. Wiąże się to z większymi obowiązkami ewidencji wszelkich operacji gospodarczych naszej firmy. Wszelkie operacje gospodarcze muszą być ewidencjonowane w tak zwanych księgach rachunkowych, na które składają się: dzienniki, księga główna, księgi pomocnicze, zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej oraz sald kont ksiąg pomocniczych oraz wykaz składników aktywów i pasywów tzw. inwentarz.

Dodatkowo jesteśmy zobowiązani sporządzać sprawozdania finansowe, które składają się z bilansu, rachunku zysków i strat, wstępu do sprawozdania oraz wszelki informacje i objaśnienia. Reasumując, jeżeli nie rokujemy, że nasze dochody przekroczą półtora miliona euro to możemy korzystać z innych form rozliczenia podatkowego. Jeżeli jedna przekroczymy ten limit to wówczas pozostaje nam tylko pełna księgowość.

Dziękuję Ci za poświęcony czas oraz za zainteresowanie moim artykułem. Mam nadzieję, że chociaż w pewnym stopniu poszerzyłem twoją wiedzę w sprawach księgowości, a informacje zawarte w artykule przydadzą Ci przy otwieraniu działalności.

Warto zapoznać się z :
https://www.arenka.pl/jak-ogarnac-ksiegowosc-w-naszej-firmie/
https://www.bluescity.pl/ksiegowosc/
https://www.zba.com.pl/ksiegowosc/