OCP przewoźnika

Home  /   OCP przewoźnika
OCP przewoźnika

OCP przewoźnika – co warto wiedzieć? Ludzie coraz częściej decydują się na komunikację miejską lub wynajem transportu współdzielonego – autobusów i autokarów. Dla użytkowników tej opcji transportu drogowego jest to zarówno bardziej ekonomiczne, jak i lepsze dla środowiska, zmniejszając podaż niebezpiecznych substancji i płynów poprzez zmniejszenie liczby pojazdów poruszających się po drogach. Jest to jednak nieporównywalne z samą wielkością pojazdów transportowych na drogach.

Aby jednak pasażerowie mogli spokojnie korzystać z usług przewoźnika lub spedytora, ten ostatni jest zobowiązany do wykupienia niezbędnego ubezpieczenia. Teraz to już nie tylko standard, to konieczność. Jest to wymóg szczególnie w firmach, którym zależy na zapewnieniu najwyższej jakości usług.

Nawet firma, która ufa swoim kierowcom w 100 procentach, nie jest w stanie przewidzieć wszelkiego rodzaju zdarzeń losowych, więc nigdy nie może być do końca pewna, że ​​nic złego się nie wydarzy. W związku z tym nie dość, że warto, to jeszcze trzeba mieć pakiet ubezpieczeniowy. Firmy ubezpieczeniowe oferują szeroką gamę pakietów dostosowanych do wielu wymagań i potrzeb swoich klientów. Jedną z opcji jest OCP operatora.

OCP Przewoźnika – co warto wiedzieć?

Co oznacza ten skrót? OCP Przewoźnika to ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika https://www.fullpolisa.pl/wylicz-skladke/ubezpieczenie-przewoznika/. Ta polityka jest preferowana dla firm, które świadczą odpłatne usługi krajowego i międzynarodowego transportu drogowego rzeczy. Ubezpieczenie to chroni kierowcę, pojazd przewożący oraz przewożony towar, zazwyczaj przez okres dwunastu miesięcy (niezależnie od indywidualnej umowy pomiędzy przewoźnikiem a ubezpieczycielem). Głównymi użytkownikami tej oferty są firmy spedycyjne i firmy transportowe.

OCP operatora to gwarancja bezpieczeństwa usługi. Zapewnia przeniesienie odpowiedzialności finansowej w przypadku niewykonania zlecenia lub jego wykonania, ale niezgodnie z założeniami o przewozie towaru wynikającymi z umowy zawartej pomiędzy przewoźnikiem a zleceniodawcą. Sytuacja ta ma swoje podłoże i opis w akcie prawnym. Mowa tu o: Kodeksie Cywilnym, Prawie Administracyjnym, Ustawie Prawo Przewozowe oraz Konwencji o Umowie Międzynarodowego Przewozu Drogowego Towarów (w skrócie CMR). Jeśli firma wykupi OCP przewoźnika, klient nie będzie pozbawiony prawa do odszkodowania za poniesioną szkodę – firma ubezpieczeniowa będzie odpowiedzialna za pokrycie kosztów. Dlatego zarówno klient, jak i przewoźnik korzystają z tego rodzaju ubezpieczenia.

Dodatkowo polisa OCP chroni przed stratami z tytułu:
– opóźnienia w dostawie;
– kradzież przedmiotów;
– uszkodzenia lub całkowitego zniszczenia towaru w wyniku kolizji lub innego wypadku drogowego;
– Pojazd przewożący towar ulega awarii.

Nie zapobiega to jednak szkodom wynikającym z nieuwagi, nieuwagi kierowcy i nieprzestrzegania przez niego zasad bezpieczeństwa wymaganych od osób przewożących towar. Również nieprzestrzeganie którejkolwiek z zasad zawartych w umowie może mieć negatywne konsekwencje – odszkodowanie może nie zostać wypłacone.

Jednak i w tej kwestii ubezpieczyciel „pomaga przewoźnikowi”, zachęcając go do wykupienia pełnej ochrony. To powiedziawszy, za dodatkową opłatą możesz również ubezpieczyć swój ładunek, kierowcę i pojazd na wypadek winy kierowcy lub spedytora. W rzeczywistości nie ma zdarzenia tabu, za które nie można uzyskać zwrotu kosztów.

Firma posiada dokumentację potwierdzającą posiadanie polisy OCP przewoźnika, świadczącą o jej profesjonalizmie i dbałości o bezpieczeństwo.

Nie ma jednej ceny za ten rodzaj ubezpieczenia. To zależy od wielu powodów:
– zasady wynegocjowane z przewoźnikiem wykupującym polisę;
– Kwota ubezpieczenia;
– roczny przychód przewoźnika;
– Rodzaj ładunku przewożonego przez odpowiedniego przewoźnika.

OCP przewoźnika
OCP przewoźnika

Dlatego ceny OCP dla przewoźników są indywidualnie negocjowane i ustalane. To może podlegać negocjacjom. Opłaty mogą spaść, jeśli przewoźnik podejmie się pokrycia kosztów szkód powstałych z jego winy (tj. niewykonania lub nienależytego wykonania usługi). Obniżka ceny ubezpieczenia jest proporcjonalna do wzrostu udziału własnego przewoźnika w pokryciu powstałych szkód. W takim przypadku konieczne jest doprecyzowanie na początku współpracy oczekiwań firmy transportowej wobec firmy ubezpieczeniowej.

Mówiąc o kosztach OCP dla przewoźników, warto również wspomnieć, że przewoźnicy przewożący ładunki niebezpieczne i wysokiego ryzyka muszą więcej inwestować w tego typu zabezpieczenia. Większość firm ubezpieczeniowych nie obejmuje pozycji z tej listy.

Firmy spedycyjne muszą starannie dobierać ubezpieczenie OC przewoźnika, ponieważ jest to niezwykle ważna decyzja. Nie warto też oszczędzać na zakupie tej polisy, ponieważ wybierając jedną z najtańszych opcji, narażasz się na złą, nieodpowiednią ochronę i straty finansowe w porównaniu z kosztami związanymi z droższą, ale adekwatną ochroną.