Zawód prawnika – jak nim zostać?

Home  /   Zawód prawnika – jak nim zostać?
Zawód prawnika – jak nim zostać?

Chcąc wykonywać wiele zawodów najpierw trzeba zdobyć bardzo często niezbędną wiedzę, ale i umiejętności. Takim zawodem jest na pewno prawnik, lekarz, sędzia czy nauczyciel akademicki. Wspomniane profesje wiążą się z wysokim prestiżem i zaufaniem ze strony społeczeństwa już od wielu lat. Nim podejmie się jednak decyzję o wyborze ścieżki zawodowej, warto zapoznać się ze specyfiką wybranego zawodu.

Czy to praca dla ciebie?

Prawnik bardzo często przez polskie społeczeństwo nazywany jest również adwokatem. Oba te określenia stosowane są zamiennie. Na co dzień zajmuje się on udzielaniem pomocy prawnej, zarówno osobom prywatnym, jak i podmiotom gospodarczym czy też instytucjom publicznym. Dodatkowo do jego obowiązków należy przygotowywanie licznych dokumentów kluczowych dla przebiegu rozprawy. Tworzy również opinie prawne, umowy i wiele innych. Prawnik to także osoba, która na podstawie stosownego upoważnienia może reprezentować klienta indywidualnego czy firmę w sądzie i w urzędzie.

Polecamy:

Zatrudnienie najczęściej adwokat znajduje w prywatnej kancelarii prawniczej https://odfrankuj.org/niewaznosc-kredytu-fortis-bank-vi-aca-501-19 lub też zakłada własną. Uznaje się, że dobrym posunięciem przez absolwenta studiów prawniczych jest podjęcie pracy w już istniejącej kancelarii prawniczej. Takie podejście skutkuje zdobyciem niezbędnego doświadczenia i poznaniem rynku. W późniejszym etapie rozwoju zawodowego dobrze jest rozważyć założenie własnej firmy lub spółki: cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowo – akcyjnej lub komandytowej.

Warto również wspomnieć o cechach, którymi powinien charakteryzować się przyszły prawnik. Przede wszystkim winien być osobą zdeterminowaną i pracowitą, ponieważ ilość materiału do opanowania w czasie trwania studiów jest ogromna. A to dopiero początek edukacji przyszłego adwokata, gdyż obowiązujące prawo wciąż się zmienia poprzez nanoszone korekty, usuwanie i dopisywanie właściwych paragrafów. Samodyscyplina, umiejętność szybkiego analizowania, łączenia faktów czy dokładność to równie ważne atrybuty prawnika. To także opanowanie, umiejętność planowania i dobrego dysponowania czasem powinny cechować przyszłego kandydata na studia prawnicze. Świetna pamięć i umiejętność wysławiania się na piśmie oraz w mowie również się przyda.

Podstawą jest wykształcenie, czyli jak je zdobyć?

Pierwszym krokiem do zdobycia wykształcenia prawniczego jest zdanie egzaminu dojrzałości, który otwiera przed absolwentem szkoły średniej wiele możliwości. Jedną z nich jest podjęcie nauki na kierunku prawniczym. Studia te można rozpocząć na uczelni prywatnej i państwowej. W zasadzie nie różnią się niczym, poza dyplomem. Nauka na kierunku prawo trwa pięć lat i kończy się uzyskaniem tytułu magistra.

Kolejnym krokiem na ścieżce adwokata jest rozpoczęcie aplikacji adwokackiej, która jest wymagana do podjęcia pracy jako prawnik. Podobnie jak na studia, tak i na aplikację należy złożyć stosowne dokumenty. Pośród nich znajduje się: zdjęcia, życiorys zwany Curriculum vitae, kwestionariusz osobowy zgodny ze wzorem ustalonym przez izbę adwokacką oraz dyplom poświadczający ukończenie studiów prawniczych zakończonych uzyskaniem tytułu magistra. Nieodłącznym elementem każdej rekrutacji jest uiszczenie opłaty rekrutacyjnej i w tym przypadku koniecznej. Następnym etapem postępowania jest egzamin, który może mieć formę zamkniętych pytań, czyli testu czy też rozmowy kwalifikacyjnej połączonej z egzaminem ustnym.

Pozytywne zdanie egzaminu wstępnego sprawia, że kandydat musi dostarczyć jeszcze kilka dokumentów. Wśród nich znajduje się wniosek o wpisanie na listę aplikantów, odpis dyplomu i niezwykle ważny dokument poświadczający niekaralność kandydata na aplikację. Wspomniana aplikacja trwa prawie tyle, co same studia – bo aż trzy lata. Edukację na tym etapie również kończy egzamin, a uzyskanie pozytywnego wyniku skutkuje wpisaniem na listę adwokatów. Egzamin ten bardzo często nazywany jest egzaminem zawodowym, gdyż aplikant uzyskuje uprawnienia umożliwiające wykonywanie czynności zawodowych.

Prawnik na rynku pracy

Wynagrodzenie w tym zawodzie bardzo mocno uzależnione jest od miasta, w którym pracuje prawnik. Drugim czynnikiem istotnie wpływającym na zarobki jest wybór aplikacji (prawniczej, notarialnej, komorniczej lub radcy prawnego). Kolejnym czynnikiem warunkującym pensję jest fakt, czy pracuje się we własnej kancelarii prawniczej czy w założonej przez innych adwokatów. Bardzo często bierze się również pod uwagę przy szacowaniu wynagrodzenia: doświadczenie, podjętą współpracę z podmiotami gospodarczymi oraz wiele innych, pomniejszych czynników.

Studia prawnicze pozwalają podjęcie pracy jako adwokat, ale również: notariusz, radca prawny oraz komornik. Każda z tych specjalności wymaga udziału w odpowiedniej aplikacji zakończonej egzaminem zawodowym. Obecna zawiłość prawa sprawia, że każdy absolwent aplikacji nie będzie narzekał na brak klientów indywidualnych oraz licznych firm.

Adwokat to wymagające zawód, który stawia już sporo wymagań przed studentem. Jednak za podjęciem pracy przemawia wysokie wynagrodzenie oraz prestiż z nim związany.